Tanıtım

İlk üçü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’nin dördüncüsü, Ankara Medipol Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Merkezi tarafından 5- 6 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Kongre, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, alanında önde gelen akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacıları, tıp hukukunun bütün dallarıyla ilgili birikim ve araştırmalarını sunmak üzere bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kongre kapsamında, tıp hukukuna ilişkin güncel yenilik ve gelişmeler ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve benimsenen çözümler, disiplinler arası temelde tartışılacaktır. Kongre, tıpta ileri teknoloji uygulamalarının hukukla ilişkisi, Covid 19 pandemisinin tıp hukuku üzerindeki etkisi, sağlık kişisel verilerinin korunması gibi konu başlıkları üzerinde gerek ulusal, gerek uluslararası tecrübelerinin aktarılması için sağlam bir akademik zemin teşkil edecektir.

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’ne katılım ücretsiz olup, Kongre bitiminde düzenli katılım sağlayan katılımcılar adına katılım belgesi düzenlenecektir.

Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. Gerçekleştirilen sunumlar Kongre sonrası resmi internet sitesinde bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır.

Ana Sayfa

Temel Konular

 • Yaşamın Başlangıcı ve Sonu
 • Hasta Hakları
 • Tıpta İleri Teknoloji Uygulamaları ve Hukuk
 • Klinik Araştırmalar
 • Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması
 • COVID-19 Pandemisi ve Tıp Hukuku
 • Organ ve Doku Nakli
 • Tıp Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
 • Üreme Sağlığı ve Yardımcı Üreme Yöntemleri
 • E-Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamaları
 • Sağlık Turizmi Hukuku