Ankara Medipol Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Merkezi tarafından 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi düzenlenecektir. Kongre, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, alanında önde gelen akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacıları, tıp hukukunun bütün dallarıyla ilgili birikim ve araştırmalarını sunmak üzere bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kongre kapsamında, tıp hukukuna ilişkin güncel yenilik ve gelişmeler ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve benimsenen çözümler, disiplinler arası temelde tartışılacaktır. Kongre, tıpta ileri teknoloji uygulamalarının hukukla ilişkisi, Covid 19 pandemisinin tıp hukuku üzerindeki etkisi, sağlık kişisel verilerinin korunması gibi konu başlıkları üzerinde gerek ulusal, gerek uluslararası tecrübelerinin aktarılması için sağlam bir akademik zemin teşkil edecektir.

IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’ne katılım ücretsiz olup, Kongre bitiminde düzenli katılım sağlayan katılımcılar adına katılım belgesi düzenlenecektir.

Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Gerçekleştirilen sunumlar Kongre sonrası resmi internet sitesinde bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır.